Next level dienstverlening

Strategisch inkooopadvies

Onder strategisch inkoopadvies vallen de activiteiten die de ontwikkelrichting van de inkoopfunctie binnen een organisatie op middellange- tot lange termijn beïnvloeden en het creëren van voorwaarden om inkoopwerkzaamheden op overige niveaus effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het ontwikkelen van een inkoopstrategie, het opzetten van een centrale/decentrale inkooporganisatie, het uitrollen van contract- en leveranciersmanagement of het ontwikkelen van organisatievaardigheden.

Tactisch inkoopadvies

Tactisch inkoopadvies omvat inkoopactiviteiten gericht op de bedrijfsprocessen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het opstellen van kaders voor contractmanagement, het invullen van contractvormen, de implementatie van ICT-systemen en/of omvangrijke overeenkomsten en het uitvoeren van aanbestedingen / minicompetities.

Operationeel inkoopadvies

Operationeel inkoopadvies centreert zich rondom activiteiten die gerelateerd zijn aan de daadwerkelijke uitvoering van de bestelfunctie: bestellen, bewaken, factuurverwerking en nazorg. Het gaat om werkzaamheden die plaatsvinden in de uitvoeringsfase van een contract. Ook het opstellen van spendanalyses, het verschaffen van operationele informatie, contractbeheer en de implementatie van (eenvoudige) overeenkomsten behoort tot operationeel management. Het uitbestedingsperceel kijkt tenslotte naar outsourcingvraagstukken, die variëren van consultancyopdrachten tot het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van de uitbesteding.

 

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.